Waktu bekerja bagi agensi Kerajaan Johor. Sebagaimana Pekeliling Cuti Mingguan Negeri Johor Bil 3/2013 yang telah dikeluarkan untuk penjawat awam dimana pemberitahuan mengenai waktu bekerja dan waktu rehat yang baru bagi semua kakitangan awam yang berkhidmat dengan agensi Kerajaan Johor. Waktu bekerja ini juga akan terpakai kepada semua kakitangan awam agensi Kerajaan Persekutuan yang